• Kompletta lösningar

    PRS är ett högfunktionellt butikdata-­ och kassasystem med tillhörande hårdvara

  •    PRS for sport handel

  • PRS för dagligvaru- & servicehandeln

Polygon Communications AB, Måttbandsvägen 12, 187 66 Täby

Kontakta oss

Kassalösningar för din bransch

Med 25 års erfarenhet från butiksdatasystem främst för sko-, textil och sporthandel brinner vi för att skapa optimala och användarvänliga flöden i butiksmiljön.

Dessa branscher utmärks av ett säsongsortiment som förändras ett par gånger per år, lagring i butik/ butikens närhet samt periodvisa inköp. Dessutom sker lagerflyttar vid flerbutiksupplägg och variant, storleks samt färghantering varvat med priskampanjer och erbjudanden som tillsammans skapar en komplicerad kravprofil.

Med dessa krav på stödjande IT system blir det snabbt mycket komplext –  vi gillar att bringa reda i detta i för butikskedjan – allt för slutkundens bästa.

Sedan 15 år har vi även anpassade lösningar för servicehandeln. I viss mån liknar kraven från servicehandeln, de krav som ställs på sko-, textil och sport men här ställs även andra krav såsom snabbhet i kassan, ”mix-match” kampanjerbjudanden, analyser av försäljningsdata i statistikmodulen, priskorrigeringar och rabattupplägg. Ofta krävs det anpassad perifieriutrustning integrerad till kassorna så som kassa-kopplad våg för produkter som säljs per viktenhet, handskanners, kvittoskrivare, rapport- och etikettskrivare samt utrustning för sidotjänster till kassan som frakt- och transportbokningar, kuponginlösen, presentkort, telefonkort etc

Vi tillhandahåller en professionell miljö för servicebutikens behov av snabbhet, pålitlighet och tuff hantering i butiksmiljön.

Nedan ser du exempel från några av våra referenskunder inom respektive segment;

Kontakta oss

Polygon Communications AB, Måttbandsvägen 12, 187 66 Täby

Kontakta oss