Egen server eller molntjänst

Som certifierad HP återförsäljare tillhandahåller vi antingen en server lösning där PRS applikationen läggs för att försörja kassorna i flerbutikslösningen. Vi har en gedigen kunskap i serverdrift och databashantering.

  • Vissa kunder idag väljer att inte investera i en egen server utan vill kunna få en månadskostnad istället. Ett driftsavtal skrivs där vi tillhandahåller en sk molntjänst där serverunderhåll, backuptagning, löpande dimensionering etc ingår för kunder som därmed får en bekymmersfri tillvaro.
  • Säker kommunikation. I bägge ovanstående fallen hjälper vi gärna till med att rekommendera och/eller sätta upp en säker och väl fungerande kommunikationsmiljö. Minimala driftstörningar, säkra lösningar och möjlighet till fjärrkommunikation är några viktiga krav idag. Som butiksägare vill du kanske följa din butiks verksamhet när du befinner dig på annan ort och för butikskedjans inköpare på inköpsmässor och möten är det ett viktigt moment att ständigt ha tillgång till statistik och annan information