FAQ

DSC09518

 

Framtida Vision

”Point of sales” POS, dvs kassaplatsen är platsen där detaljhandels köp görs upp. Denna plats och upplägget för den har förändrats under åren. Den tekniska utvecklingen går allt mer mot det kontantlösa samhället och förändras i en allt snabbare takt. Samtidigt gör risken för rån och bedrägerier att säkerhetslösningar alltid måste finnas i förgrunden. Allt fler betalningslösningar kommer och Polygon väljer att integrera sina system till de möjligheter som även blir gällande i morgon. Kassaplatsen integreras allt mer i butikernas marknadsföring och tiden när kunden står inför att avsluta en affär kan användas för att förmedla ett budskap och skapa en merförsäljning. Integrationen mot backoffice – dvs databaser för artiklar, kunder, transaktioner, genomförda affärer och statistik mm  blir ett allt viktigare instrument för att få kontroll över verksamheten i butiken. Att optimalt styra den och utnyttja tillfällena samt anpassa tillfälliga kampanjer och erbjudanden till varje situation blir nödvändigt för verksamheten. Att snabbt parera och reagera snarare än att planera utgör kommande framgångsrecept. Att tydligt kunna mäta butikernas prestation, säljarnas insatser och flexibilitet i butiksdatamiljön blir fundamentalt när det gäller val av butikdatasystem. Snabbhet, säkerhet och enkelhet är vårt måtto idag och i framtiden.