Support

Öppettider

Supportavdelning är öppen för samtal:

Vardagar 08.00 – 17.00

För support per telefon ring 08 –  85 19 13

Joursupport

För kunder som har avtal om detta. Hänvisning sker från 08 – 85 19 13 utanför

öppettiderna

Teamviewer remote support

Mac TeamViewerQS.dmg

PC TeamViewerQS.exe

GDPR och personskyddslagen

Polygon följer tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive Europaparlamentets och  rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personermed avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsförordningen). I samband med supporttjänster för kunder förbinder sig Polygon att uteslutande behandla kunders register av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftning och personuppgiftsbiträdesavtal.

 

E-post

Du är alltid välkommen att maila oss dina frågor på e-postadress support@polygon.se

Ärenden hanteras vardagar i ärendeordning.

 

ND Finspång2