• Komplette løsninger

    PRS er en svært funksjonell butikkdata og kassasystemer med tilhørende hardware

Polygon Communications AS, Brenneriveien 11 0182 Oslo

Kontakt oss

Kasseløsninger for din bedrift

Med 25 års erfaring fra butikkdatasystem først og fremst i sko-, tekstil og sportsbutikker brenner vi for å skape den optimale og brukervennlige flyten i butikkmiljøet.

Denne bransjen kjennetegnes av et sesongsortiment som forandres et par ganger i året, lagring i butikk/i butikkens nærhet samt periodevise innkjøp. Dessuten skjer det flytting av lagervarer mellom butikkene i kjeden, størrelse samt fargevalg, blandet med priskampanjer og tilbud, som tilsammen skaper kompliserte krav.
Med disse kravene til IT-systemene blir det fort veldig komplekst, og vi liker å få orden i dette for butikkjeden – alt for sluttkundens beste.

De siste 15 årene har vi også tilpasset løsninger for servicehandel. I noe grad ligner kravene fra servicehandelen på de kravene som ble stilt på sko-, tekstil og sportsbutikker, men her stilles også andre krav som effektivitet i kassen, «mix-match» kampanjetilbud, analyser av salgsdata i statistikkmodulen, priskorrigeringer og rabatter. Ofte kreves det en tilpasselig periferiutrustning integrert i kassene, som en kassekoblet vekt for produkter som selges ut i fra vekt, håndskannere, kvitteringsskrivere, rapport- og etikettskrivere samt utrustning for sidetjenester til kassen som frakt- og transportbestillinger, innløsning av kuponger, gavekort, telefonkort osv.

Vi tilbyr et profesjonelt miljø etter butikkens behov for hastighet, pålitelighet og den røffe behandling i butikkmiljøet.

PRS budsjettmodul for backoffice og kasse har blitt anvendt i det norske markedet i flere år. Budsjettet kan lett lages per år/måned og fordeles på dagsnivå per butikk ut i fra en mal basert på tidligere års utfall. Videre kan justering etter ønske gjøres og basering på hvordan ukedagene ligger i kalenderen. Utfallet av salgs- og dekningsbidraget kan siden følges både i kassen av butikkpersonalet, i backoffice for butikkledelse samt på hovedkontoret av kjedesjefen. Det man skjerper og fokuserer på, det gir også fremgang. Snakk med din Polygonrepresentant for demo og mer informasjon.

Dialog med kunden i butikken med rett IT-støtte

Tiden kunden står i kø – kan være avgjørende for om det blir kjøp? Med vår nye Cielo Move løsning kan du hjelpe kunden uansett hvor i butikken du befinner deg. Dere blir fleksible og mobile og kan fange opp kundens behov på stedet. Cielo Move med PRS POS kasseprogram tilbyr også en interaktiv kasseplass.
De nyeste butikktrendene;

Butikkene skal være: Slanke, Kule, Interaktive
Kunden vill ha: Hurtig informasjon, Rett informasjon, Proff håndtering

Opplæring & installasjon

Ved installasjon og driftsstart, eller for eksempel ved eierbytte av butikken, holdes opplæring hos oss eller på plass hos kunden ute i butikken.

Kontakt oss

Polygon Communications AS, Brenneriveien 11 0182 Oslo

Kontakt oss