PRS Budsjettmodul

PRS budsjettmodul for backoffice og kasse lanseres nå. Budsjettet kan lett lages per år/måned og fordeles på dagsnivå per butikk ut i fra en mal basert på tidligere års utfall. Videre kan justering etter ønske gjøres og basering på hvordan ukedagene ligger i kalenderen. Utfallet av salgs- og dekningsbidraget kan siden følges både i kassen av butikkpersonalet, i backoffice for butikkledelse samt på hovedkontoret av kjedesjefen. Det man skjerper og fokuserer på, det gir også fremgang. Snakk med din Polygonrepresentant for demo og mer informasjon.

prs-image02

  Kategori: Nyheter

Skrivet av Johan Strömdahl,