Om oss

Bedriften ble grunnlagt i 1992 som en plattform for utvikling av første generasjons detaljhandel- och kjedestyringssystem, spesielt utformet for sport, sko och tekstil – Skotex. Dette ble gjort i nært samarbeid med det norske skohandelsrådet. For att systemet skulle tilby best mulig støtte for så många brukere som mulig, ble bransjefokuset løpende utviklet. Under årens løp har også den tekniske utviklingen muliggjort dagens moderne versjon; PRS Polygon Retail Solutions. Grunnleggerne er fortsatt aktive og majoritetseiere i selskapet. Siden begynnelsen av 2000-talet har selskapet også utviklet løsninger for nærbutikker og er nå etablert som en aktiv partner og leverandør til mange av de store aktørene innen servicehandel og varehus på det svenske markedet. Datterselskapet Polygon Communication AS ble opprettet i 2010 og arbeider på det norske markedet.

Polygons kjernekompetanse er den unike bransjekunnskapen, kombinert med et mål om alltid å finne de beste IT-tekniske løsningene for detaljhandelskundene.

Polygon Sverige

Polygon Communications AB Måttbandsvägen 12 18766 Täby Sverige Telefon: +46 (0)8 851913 Mail: info@polygon.se Organisationsnummer; 556425-3002 Bankgiro; 5397-7880

Organisasjon

Ledelse; Göran Jansbo Marked/utsalg; Johan Strömdahl Utvikling; Kenneth Olausson

Teknisk Support

Ronny Edstrand, Jan Friedel Epost: support@polygon.se

Mail till spesifikk person

Fornavn.etternavn@polygon.se

Polygon Norge

Polygon Communication AS Brenneriveien 11 0182 Oslo Norge Ledelse; Kenneth Olausson Telefon; +47 41223320