PRS Budgetmodul

PRS budgetmodul för backoffice och kassa lanseras nu i Sverige. Denna har vi använt på den norska marknaden i flera år och anpassning/översättning har nu gjorts för våra svenska kunder. Budgeten kan lätt skapas per år/ månad och fördelas på dagsnivå per butik utifrån en mall baserat på tidigare års utfall. Därefter justering efter önskemål och baserat på hur veckodagarna ligger i datumkalendern. Försäljnings- och täckningsbidragsutfallen gentemot budgeten kan sedan följas både i kassan av butikspersonal, i backoffice för butiksledning samt på huvudkontoret av kedjechefen. Det man mäter och fokuserar på, det ger också framgång. Tala med din Polygonrepresentant för demo och mer information.

prs-image02